images/system/arrow-down.png
mån 12 dec 2011
images/rectangle/8178c68cc34954bb506566b3e033dfc3.jpg

Meningen med livet?

Filosofiska rummet briljerar
images/thumb/901e887fcec188443c5cc8d19d68a7a1.jpg

Mattias Hamberg

36 år från Örnsköldsvik

00:49 mån 12 dec 2011, Örnsköldsvik

I dagens politiska klimat har det blivit helt normalt att tala om att "skapa arbete" som om det vore något positivt. Egentligen är det en fullständigt absurt och det inser ju alla människor. Ingen människa spiller ju medvetet ut ett flingpaket på köksgolvet, bara för att skapa sig själv lite härligt arbete.

Hur går detta ihop? I filosofiska rummet försöker man gå till botten med just detta och en hel del till. Programmet är ett absolut måste för alla i hela världen. För politiker borde det vara obligatoriskt och för den svenska vänstern borde det vara lagstadgat.

Det är dags att vi nyktrar till i vårt förhållande till arbetet. Du hittar programmet via denna länk: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3619197.mp3


Kommentera (11)     Permanentlänk     images/system/facebook_mini.png Dela på Facebook


Erik, Stockholm, 12 dec 18:47

Nej, arbetet i sig är inte poängen. Däremot att genom arbete klara sin egen försörjning.

images/mini/901e887fcec188443c5cc8d19d68a7a1.jpg

Mattias Hamberg, Umeå, 12 dec 19:00

Men det finns väl ingen som klarar sin egen försörjning? Eller syr du dina egna kläder? Slaktar din egen mat? Odlar dina egna potatisar och bygger själv dina telefoner och tv-aparater? Nej, ingen försörjer sig själv nu för tiden och det är inte det den här diskussionen handlar om. Poängen är att vi idag, medvetet har skapat ett samhälle där alla måste jobba åtta timmar om dagen, i princip hela livet, trots att detta inte skulle behövas om vi skulle använda andra metoder att fördela våra gemensamma resurser. Den tekniska utvecklingen har idag gått så långt att vi börjar få svårt att sysselsätta alla människor med meningsfulla jobb. Företagen behöver helt enkelt inte så många arbetare längre. Men istället för att då börja arbeta mindre och dela på det jobb som behöver utföras måste vi nu börja hitta på jobb. Krystade jobb som egentligen inte skulle behövas. Och vi producerar medvetet undermåliga produkter som byggs för att gå sönder för att hålla uppe "efterfrågan" och skapa mer jobb. Det är ett sjukt system som helt i onödan tvingar hundra tusentals människor varje dag att ägna sig åt tråkiga och onödiga skitjobb. När man tänker på det är det väldigt sorgligt.

Rickard, Linköping, 19 dec 00:57

Man kan förstås klara sin egen försörjning genom att producera något som värdesätts av andra, så att man kan byta detta mot vad man behöver för att leva. Jag förstår inte riktigt vad du tror att du vinner på att inte låtsas om detta. Är det något obehagligt med tanken att folk faktiskt kan försörja sig själva, utan att blanda in någon socialistisk centralmakt?

images/mini/901e887fcec188443c5cc8d19d68a7a1.jpg

Mattias Hamberg, Umeå, 19 dec 01:28

Visst kan man leva så, det har jag inte ifrågasatt. Det är ju precis så samhället alltid funkat. Jag gör pilspetsar, en annan skaften, en tredje fixar fjädrarna, en fjärde gör bågen och en sjunde tvinnar strängen. Det är ju det jag säger. Låt oss förenkla hela samhällets produktion till en pilbåge. Vi är beroende av varandra, vi ingår i ett samhälle där vi behöver varandra och hjälps åt ingen producerar själv sin egen pilbåge, det är ett lagarbete. Min viktigaste poäng är emellertid en annan, nämligen att utvecklingen gått framåt. Idag har vi maskiner som tvinnar strängar. Kvistar, kapar, sågar och böjer träd. Maskiner som smälter järn och häller det i formar varpå pilspetsar spottas ut på löpande band. Vi har maskiner som kan, med millimeterprecision sätta varje fjäder på plats. Kvar återstår jobbet att knyta fast strängen i bågen. Detta kan vi inte ännu få maskinerna att göra åt oss. Men den arbetsinsatsen kan vi dela på. Och istället för att var och en lade ner 3 timmar (sammanlagt 21 timmar) räcker det nu med att en enda person ägnar 3 minuter åt varje båge. Detta är ju inget problem. Detta är ju en fantastisk utveckling. Ändå sitter det folk som gråter över detta och menar att maskinerna tar våra jobb. Ja maskinerna tr jobben, vilket är oerhört bra. Problemet är bara att vi då går miste om arbetets omfördelande effekt. Alltså att ta pengar från de rika och ge till de fattiga. Det är ju detta som är det egentliga bekymret. Men vi kan kompensera detta med högre skatter och sänkt arbetstid med bibehållen lön. Och det är precis så det bör hanteras. Vi måste börja omfördela vinsterna av effektiviseringarna så att alla får del av dem. Det är orimligt att folk ska måsta slita som på 1800-talet efter all teknisk utveckling.

Rickard, Linköping, 19 dec 03:33

Jag håller med dig om att det är positivt att den tekniska utvecklingen ökat produktiviteten. Något annat som ökar produktiviteten är en marknadsekonomi där det lönar sig att vara produktiv, vilket förstås också uppmuntrat teknikutveckling o.d. i en god spiral. Det materiella välståndet i väst är ingalunda oberoende av det ekonomiska och politiska systemet. I länder som genomgått en socialistisk revolution har man snabbt plundrat "de rika" på deras tillgångar, men i längden har det inte funnits mycket att "omfördela" eftersom plundring av de mest produktiva naturligtvis varit förödande för produktiviteten. Du får inte ett Utopia utan ett Nordkorea, där folket arbetar hårt och mycket och ändå svälter.

Rickard, Linköping, 19 dec 03:59

För att vara lite mer positiv är jag övertygad om att arbetstidsförkortning inte kräver ökad socialism och tvång. Jag planerar själv att arbeta mindre framöver, i fast förvissning om att detta faktiskt är fullt tillåtet. Staten uppmuntrar mig t.o.m. genom den progressiva beskattningen, som Alliansen gjort ännu mer progressiv genom jobbskatteavdragen. (Skillnaden är väl att jag avser att betala min arbetstidsförkortning själv istället för att förorda "omfördelning" av pengar från andra till mig själv.)

images/mini/901e887fcec188443c5cc8d19d68a7a1.jpg

Mattias Hamberg, Umeå, 19 dec 19:19

Hej Rickard. Bra synpunkter! Nu kommer vi någon vart här. Du har rätt i att det kapitalistiska systemet har varit viktigt för att effektivisera produktionen. Vi kan idag producera oerhört mycket mer per arbetstimma än för bara hundra år sedan och det är till stor del kapitalismens förtjänst. Så långt är vi överens. När vi sedan kommer till att det materiella tillståndet i väst beror på detta system har du bara till hälften rätt. Kapitalismen har drivit fram effektiviseringarna, men det är inte tack vare kapitalismen som detta har kommit folket till nytta. Detta har istället skett tack vare arbetarrörelsen. Det är arbetarrörelsen som drivit på för högre löner, för kortare arbetstid, för bättre arbetsvillkor och semester och i slutändan bättre skolor, bättre vård, infrastruktur och samhälle i stort. På så sätt har effektiviseringarna också kommit vanligt folk till dels. Man kan säga att effektiviseringen byggt upp en buffert som sedan arbetare och arbetsköpare sedan fått slåss om (notera att vi här snackar privat sektor, offentlig sektor är en lite annan sak vi kan återkomma till en annan gång). I Sverige har rätt mycket gått tillbaka till det vanliga folket, på grund av en stark arbetarrörelse; men ser man till USA ser vi inte samma utveckling. Där lever många, trots enorma effektiviseringar och vinster, fortfarande i fattigdom och otrygghet. Just för att de inte haft en lika stark arbetarrörelse som sett till att överskottet kommit vanligt folk till dels. Så inom privat sektor kan man säga att kapitalismen driver fram effektiviseringar, men för att dessa ska komma folket till dels krävs det en stark arbetarrörelse.

images/mini/901e887fcec188443c5cc8d19d68a7a1.jpg

Mattias Hamberg, Umeå, 19 dec 19:42

Men detta är bara en rätt schematisk bild av förhållandet mellan kapitalism och arbetarrörelse på grundskolenivå. Men vi börjar där. Det intressanta är vad effektiviseringarna lett till. För det första har de lett till att den nödvändiga tillverkningsindustrin, alltså för de mest basala behoven, har sjunkit drastiskt. Detta har befriat en stor del av arbetskraften till att kunna användas på annat håll. På så sätt har vi också kunnat inrikta oss på mer perifera, inte lika akuta, behov. Tillverkning av dukar, gardiner, soffor etc. Men även denna produktion har inte längre behov av all arbetskraft vartefter arbetskraften förflyttats ut till än mer perifera behov som tillverkning av läsk, godis, leksaker, pingisracket etc. Alltså nöjesartiklar för en ekonomiskt gynnad elit. Men även denna produktion är idag så effektiv att en mycket stor del av kapitalet och arbetskraften tvingas ut till än mer perifera behovsområden. Här snackar vi lyxartiklar av allehanda slag mest inriktad emot den yppersta eliten. Men inte heller här har vi tillräcklig efterfrågan för att sysselsätta all arbetskraft. Så därför måste vi prångla ut mängder med reklam för att hålla efterfrågan uppe, man måste skapa behov som egentligen inte finns, skapa problem för att sedan erbjuda sig att lösa dem. Allt för att hålla kapitalet och arbetarna sysselsatta. Och nu har det gått så långt att den mesta arbetskraften är sysselsatt med dessa perifera sysslor, produktion av lyxartiklar, samtidigt som de basala behoven av vård, omsorg, skola, mat till alla, bostad åt alla och så vidare åsidosätts i allt högre grad. Det är helt enkelt lönsammare att tillfredsställa skapade behov hos en ekonomisk elit än att förse fattiga människor med det mest basala. Hela denna cirkus menar jag att vi måste göra något åt. Och då handlar det om att, istället för att tvingas producera mer och mer reklam för att förmå de rika att handla lyxartiklar, generellt sänka arbetstiden för alla samtidigt som man styr över samhällets produktion ifrån lyxartiklar till eliten till vanliga människors basala behov. Till detta krävs det politiska beslut. Vi måste sänka arbetstiden, och då räcker det inte att man gör det frivilligt och på individens egen bekostnad. Då blir det inte de som allra mest behöver förkortningen som kommer att få den. Men vi måste också få en rikare stat. För att tillgodo se basbehoven, ge fattiga bättre bostäder, bättre ekonomiska marginaler, mer fritid och helt enkelt bättre liv, krävs det nämligen att staten rycker in. Då handlar det om att anställa personal till sjukhus, skolor, omsorg, infrastruktur, byggnadsprojekt och liknande. Områden som alla är allt för försummade idag. Och då krävs det snarare högre än lägre skatter. Annars kommer vi att få ett två tredje-dels-samhälle där en tredjedel ägnar sig åt lyxkonsumtion, en annan tredjedel ägnar sig åt att producera dessa lyxartiklar och den sita tredjedelen får leva i fattigdom och missär. Vi är påväg dit och det är den utvecklingen jag ämnar att bryta.

Rickard, Linköping, 20 dec 17:01

Jag håller faktiskt med om mycket i din analys av problembilden - många kloka ord där! Något du inte nämnde, men som jag tror är viktigt, är hur arbetarrörelsens framgångar under 1900-talet lett till en slags Pyrrhus-seger. Genom sin politiska gren har man lyckats göra arbete väldigt mycket dyrare genom att runda det givande och tagande som karaktäriserar en fri marknad. Förhandlingar på den fria marknaden kräver att båda parter är mer nöjda efter överenskommelsen än innan (win/win). I den politiska sfären är det frestande att istället tvinga igenom win/lose-lösningar, eftersom man kan komma undan med det i kraft av sin majoritet. Baksidan är att hela branscher, som tidigare kunnat försörja många människor, slagits ut p.g.a. ökade lönekostnader. LAS-regler har införts som i praktiken premierar de lata och inkompetenta på bekostnad av dem som gör ett bra jobb (eller hade kunnat göra det om de bara fått chansen). Jag tror gamla tiders socialdemokrater hade en större förståelse för detta - man förstod att man måste behandla sina mjölkkor med viss omtanke och respekt för att de skulle fortsätta fungera som mjölkkor. Bland de socialistiska partierna av idag verkar detta vara en förlorad insikt - möjligen finns det spår av den i vårt nya arbetarparti Moderaterna.

Cyan, Lund, 20 dec 17:05

Fast vem avgör vad som är legitima, basala behov (i ditt argument bra grejer) och vad som är onödig lyx (i ditt argument daliga grejer)?? Mycket av det som vi kunnat producera och konsumera de senaste artiondena, precis som du säger tack vare effektiviseringar, är i mina ögon skitbra. Att kunna ga ut och äta pa restaurang, aka langt bort pa semester eller ha en schysst mobil är bara onödigt, det gör mitt liv lite rikare och bättre. Jag tror det finns manga som haller med mig om att det mesta som produceras inte är skräp som maste säljas med reklam, det är trevliga saker som folk vill ha. Om staten fixar en schysst omfördelning av samhällets resurser kan var och en välja om de vill ha en ny platt-tv eller ga ner i arbetstid, precis som Rickard

Cyan, Lund, 20 dec 17:06

Hoppsan, det där var en kommentar till det mattias skrev ovan, sorry


Kommentar
Mitt namn
Hemstad

images/system/arrow-down.png
Slumpvis utvalda bilder
images/square/81913ba04810456874257209e543df65.jpgimages/square/9b200b85d47a6975697e093c3a63e0f3.jpgimages/square/ba962b28b35877a7b4a50865c5cb8e5c.jpgimages/square/a4e6669ffce44b17c7ba8b974bcf3cee.jpgimages/square/d1240c56062bc9ac64e14b6ea4418cfe.jpgimages/square/dbf3df8747fdda7f0a645ca71fb0c0f3.jpgimages/square/58b686bf9dc6103cde871c64c155147f.jpg
images/system/arrow-down.png
Topplistan just nu
 • 1.
  images/system/play.png Må så ske kamrat
 • 2.
  images/system/play.png Ivriga bävrar
 • 3.
  images/system/play.png Kungens pung
 • 4.
  images/system/play.png Hymn till warezhavet
 • 5.
  images/system/play.png Ni ska få se att allt blir bra
 • 6.
  images/system/play.png Dom som äger
 • 7.
  images/system/play.png Kom hit kom hit kom hit
 • 8.
  images/system/play.png Dessa Heliga Män
 • 9.
  images/system/play.png En stad ovan molnen
 • 10.
  images/system/play.png Inte för att vi vill klaga men
images/system/arrow-right.png
Logga in
images/system/arrow-down.png
Senaste kommentarerna

Tj, Ornskoldsvik, 24 sep 20:28

Överbevakade kungligheter:

det finnns en kunlighet i övik


Jonathan, Umea, 24 maj 15:55

Antirasism som privilegium:

Ja, det är nog bara jante i dig som talar.


Lukas, Torslanda, 16 maj 10:16

Antirasism som privilegium:

Måhända att du betraktat Volvo som "symbolen för Sverige" menVolvo Personvagnar såldes av Ford, alltså ett amerikanskt företag till Kina. Ford har ägt Personvagnar sedan 1999 då Volvo AB valde att avyttra personbilstillverkningen.


Kristoffer, , 18 sep 08:57

Vad handlar allt detta hat om?:

Tack för kloka ord som vi alla borde tagit till oss för länge sedan! :) Jag har lite andra infallsvinklar och tankar att erbjuda: Jag är less på att alla partier låtsas företräda alla, företräda en ideologi som på något vis magiskt skulle skapa en utopi om bara just deras idelogi skulle genomföras. Jag tror att vi skulle få en mer vital och hållbar demokrati genom att partier slutar hymla med vilka de företräder, slutar hymla med att de försöker gagna den egna gruppen på andra gruppers bekostnad. Lite som på hattarnas och mössornas tid. Fick mössorna makten kom skyddstullar som ett brev på posten, frihandel var inget som gagnade dem. Att det orsakade förtret för handlarna sågs som en bonus... Politik handlar i grunden om att finna acceptabla kompromisser mellan grupperingar. Tror vi behöver hitta tillbaka till denna grund, och sluta upp med att låtsas att "bara vi gör si och så så får alla det bättre på alla vis!" Kanske är SD ett första famlande steg i denna riktning? Isåfall så tror jag det är viktigt att vara medveten om denna trendändring och agera därefter. Inte ignorera den tills dess att den inte längre går att ignoreras.


Marcus Berg, Solna, 17 sep 18:56

Vad handlar allt detta hat om?:

Bra sagt! Många kamrater kör den där "hejdå alla vänner som röstade på SD". Själv vill jag hellre försöka förstå och sen kanske övertyga dem som röstade SD.

images/system/arrow-down.png
Senaste gästboksinläggen

Ylva R, Umeå, 16 aug 20:03

Hallå hallå! Kan man få hyra in er för en spelning? Min syster (som var den som först introducerade mig till er musik) fyller jämnt nu i september har önskat sig livemusik i födelsedagspresent. Hon har äntligen flyttat tillbaka till Umeå och har saknat vänsterandan här. Har ni möjligen tid och lust att spela lite för oss då?


Mattias Hamberg, 16 aug 21:28

Hej Ylva. :) Det låter roligt. I dagsläget spelar vi mest i mån av tid och lust. :) Fredrik är småbarnspappa och jag bor i Ö-vik idag. Men berätta gärna mer så kanske vi nappar. Skriv till info@kretiochpleti.se så får vi det båda två


Mikael Zetterström, Vara, 17 jul 15:35

Vill bara säga att ni är bara så bäst. Det är ni som gör Sverige till ett bättre land att leva i. Ni är bara för grymma. Stå på er och fortsätt att kämpa!


Ylva, Umea, 2 jan 20:14

Tack för att ni la upp er musik på Spotify! *dansar glatt omkring till 'dessa heliga män'*


Ruben Nyström, Katrineholm, 11 sep 14:22

Hej, jag har en youtube-kanal där jag laddar upp diverse vänstermusik. Ni har mycket bra material. Jag undrar om jag kan anvenda några av era sånger på minn kanal. Såklart så skriver jag att de är ni som sjunger och länkar hit. Solidaritet!


Mattias Hamberg, 11 sep 14:42

Självklart kan du det :)

Mattias Hamberg, 11 sep 14:43

Här är vår policy angående musikanvändning: 1. Det står var och en fritt att både ladda ner och sprida vidare all musik vi publicerar på denna hemsida såvida det tydligt framgår varifrån materialet kommer och materialet inte förvanskas på något sätt. Det är alltså inte tillåtet att på något sätt förvanska ursprunget genom att exempelvis ändra i ID-taggar, filnamn eller liknande. Då kan vi bli lite gramse. 2. Det är inte tillåtet att på något sätt tjäna pengar på vår musik utan att först tillfråga oss. Och detta oavsett ändamål. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis tillverka egna samlingsskivor med vår musik och i sin tur sälja dessa utan vårt tillstånd. Är det någon som ska tjäna pengar på vår musik ska det i första hand vara vi själva. 3. Om det i övrigt råder några oklarheter hänvisar vi eventuella frågor till vår mail.